प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र

खजुरा, बाँके


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 प्रदेश नं. ५ भित्र कार्यरत कृषि प्राविधिकहरुको विवरण (आ.व. २०७६/७७) अन्य सामाग्री 2077-08-17 View Download
2 कार्यालयको परिचयात्मक ब्रोसर अन्य सामाग्री 2077-08-10 View Download
3 मकैमा फौजी किरा व्यवस्थापन अन्य सामाग्री 2077-08-04 View Download
4 कृषि तथ्यांक पुस्तिका २०७५/७६ अन्य सामाग्री 2077-08-03 View Download
© 2020 Copyright : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.