प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र

खजुरा, बाँके


प्रतिबेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति
1 मेसिनबाट धान रोपाईका लागि म्याट नर्सरी तयारी विधि प्रबिधि पुस्तिका 2079-03-23 View
2 गोलभेडाको पात खन्ने किरा: पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रबिधि पुस्तिका 2078-03-12 View
3 मकैमा लाग्ने अमेरिकन फौजी किरा: पहिचान तथा व्यवस्थापन प्रबिधि पुस्तिका 2078-03-10 View
4 प्याज खेति प्रविधि प्रबिधि पुस्तिका 2078-02-10 View
5 फलफुल बगैंचा व्यवस्थापन वार्षिक पात्रो, २०७८ प्रबिधि पुस्तिका 2078-01-02 View
6 प्रदेश नं. ५ का रैथाने खाद्यान्न बालीहरु: परिचय तथा महत्व प्रबिधि पुस्तिका 2077-05-15 View
© 2020 Copyright : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.