प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र

खजुरा, बाँके


डाउनलोड
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति फाइल हेर्नुहोस् डाउनलोड
1 स्वत प्रकाशन २०७९ साउन देखि असोज मसान्त सम्म सूचनाको हक 2079-07-15 View Download
2 स्वत प्रकाशन २०७९ बैशाख देखि २०७९ असार मसान्त सम्म सूचनाको हक 2079-04-01 View Download
3 स्वत प्रकाशन २०७८ माघ देखि २०७८ चैत मसान्त सम्म सूचनाको हक 2079-01-02 View Download
4 स्वत प्रकाशन २०७८ कार्तिक देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म सूचनाको हक 2078-10-03 View Download
5 स्वत प्रकाशन २०७८ साउन देखि २०७८ असोज मसान्त सम्म सूचनाको हक 2078-07-04 View Download
6 स्वत प्रकाशन २०७८ बैशाख देखि २०७८ असार मसान्त सम्म सूचनाको हक 2078-03-31 View Download
7 स्वत प्रकाशन २०७७ माघ देखि २०७७ चैत मसान्त सम्म सूचनाको हक 2078-01-02 View Download
8 स्वत प्रकाशन २०७७ कार्तिक देखि २०७७ पौष मसान्त सम्म सूचनाको हक 2077-10-05 View Download
9 स्वत प्रकाशन २०७७ श्रावण देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म सूचनाको हक 2077-07-13 View Download
10 स्वत प्रकाशन २०७७ बैशाख देखि २०७७ असार मसान्त सम्म सूचनाको हक 2077-04-02 View Download
11 स्वत प्रकाशन २०७६ माघ देखि २०७६ चैत मसान्त सम्म सूचनाको हक 2077-01-04 View Download
12 स्वत प्रकाशन २०७६ कार्तिक देखि २०७६ पुष मसान्त सम्म सूचनाको हक 2076-10-03 View Download
13 स्वत प्रकाशन २०७६ साउन देखि २०७६ असोज मसान्त सम्म सूचनाको हक 2076-07-02 View Download
© 2020 Copyright : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.