प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश

कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

कृषि विकास निर्देशनालय

कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र

खजुरा, बाँके


प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक प्रकाशित मिति
1 कृषि बजार कार्यक्रम प्रतिवेदन (पाल्पा, गुल्मी, प्युठान) 2078-02-25 View
2 कृषि बजार कार्यक्रम प्रतिवेदन (दाङ) 2078-03-30 View
3 कृषि बजार कार्यक्रम प्रतिवेदन (रुपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु) 2078-03-30 View
4 आ.व. २०७७/७८ कार्यालयको अनुदानग्राहीहरुको विवरण 2078-04-08 View
© 2020 Copyright : कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, खजुरा, बाँके
Last Updated: 2020/09/17
Developed By: Ninja Infosys Pvt. Ltd.